I. Obecné podmínky reklamace

 
Kupující by měl ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím dobře prohlédnout a v případě shledání optických vad na obalu zboží by měl neprodleně informovat dopravce a tuto skutečnost napsat do přejímajícího protokolu.
 
Pokud zboží či obal vykazují optické vady, nemusí jej kupující od odběratele přebírat a ihned by měl informovat prodejce.
 
V případě reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou      z následujících variant:
 
  1. telefonicky na tel čísle:  +420 474684735 
  2. faxem na tel čísle:         +420 474684732
  3. e-mailem na adrese:     obchod@ceskysikula.cz
  4. písemně na adrese:      ČESKÝ ŠIKULA, Mostecká 1088, 430 01 Chomutov
 
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu dle Občanského zákoníku.
 
 
II. Reklamace uplatněná v záruční době
 
  1. Všeobecná ustanovení
 
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace je uplatněna v záruční době.
 
 
Citace legislativních norem:
 
 
Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad. K výrobkům, u kterých to vyžaduje zákon, je dále přikládán záruční list a návod k použití. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje odběratel zaplacením výrobku.
 
Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím, nebo pokud neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, podá neprodleně zprávu prodejci.
 
  1. Záruční podmínky

      Délka záruky je uvedena na dodacím, nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje, zákazník dostane nový výrobek a záruční doba začne běžet od data vystavení nového záručního listu. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího a záručního listu.
   Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody řeší dopravce     s dodavatelem)
                       
                             -  porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 
- neodborným zacházením, obsluhou či instalací, použitím, které je   v rozporu s uživatelskou příručkou
 
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
 
- zboží bylo poškozeno živly
 
- zboží bylo poškozeno v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 
 
  1. Závady v záruční době
 
Závady se vyřizují vždy podle údajů v záručním listě (značkový servis, ČESKÝ ŠIKULA, atd.) opravou výrobku. V případě, že výrobek nelze opravit, řeší se reklamace výměnou.
Vyřízení reklamací závad v záruční lhůtě se řídí předpisy Občanského zákoníku.

Proč právě nás?

Zázemí tohoto e-shopu vytváří velkoobchodní firma s dlouholetou tradicí. Na trhu působí od roku 1992. Pracovníci mají zkušenosti jak s velko, tak i maloobchodem.

 

Zeptejte se

Vaše dotazy k sortimentu Vám rádi zodpovíme na adrese

 obchod@ceskysikula.cz,

případně na  +420 474684735 .

Váš Český Šikula.Košík je prázdný