Tento e-shop je určen především pro koncové spotřebitele. Pro obchodníky a velké odběratele z řad výrobních firem, řemeslníků a dalších je určen systém na adrese www.vesko.cz Vlastníkem internetového obchodu je firma VESKO Jičín, spol. s r.o. Dělnická 15 506 01 Jičín IČ: 48154393 DIČ: CZ48154393 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové; oddíl C,vložka 3673

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě   ČESKÝ ŠIKULA. 
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
 
Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www. ceskysikula.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím.   
 
Výměna a vrácení zboží:

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu a s veškerým příslušenstvím.
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se vztahuje pouze na cenu zboží, nezahrnuje poštovné a balné.
 Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Zkontrolujte si proto dodané zboží během přebírání zásilky.
 
 Práva a povinnosti prodávajícího:
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat). 
 
Práva a povinnosti kupujícího:
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním). Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.
 
Platební podmínky:Platby za objednané zboží jsou prováděny na dobírku. 
Dodací podmínky:

Místem plnění je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu. K ceně objednaného zboží bude připočítáno pouze poštovné dle platného ceníku České pošty, s.p. při dodání Obchodního balíku (  www.cpost.cz/jetspeed/?js_language=cz )
 
 
Ochrana osobních údajů:
 Provozovatel internetového obchodu www.ceskysikula.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně kromě České pošty a to jen výhradně pro účely zajištění dodání zboží. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás Vaše data získat a oslovovat Vás vlastními "letákovými" akcemi, případně spamovou emailovou poštou. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, případně identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem. 

Provozovatel a jeho kontakty:     
ČESKÝ ŠIKULA
Mostecká 1088
430 01 Chomutov
tel:        +420 474684735 
fax:       +420 474684732
e-mail: obchod@ceskysikula.cz

 

 I. Obecné podmínky reklamace

 
Kupující by měl ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím dobře prohlédnout a v případě shledání optických vad na obalu zboží by měl neprodleně informovat dopravce a tuto skutečnost napsat do přejímajícího protokolu.
 
Pokud zboží či obal vykazují optické vady, nemusí jej kupující od odběratele přebírat a ihned by měl informovat prodejce.
 
V případě reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou      z následujících variant:
 
  1. telefonicky na tel čísle:  +420 474684735 
  2. faxem na tel čísle:         +420 474684732
  3. e-mailem na adrese:     obchod@ceskysikula.cz
  4. písemně na adrese:      ČESKÝ ŠIKULA, Mostecká 1088, 430 01 Chomutov
 
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu dle Občanského zákoníku.
 
 
II. Reklamace uplatněná v záruční době
 
  1. Všeobecná ustanovení
 
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace je uplatněna v záruční době.
 
 
Citace legislativních norem:
 
 
Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad. K výrobkům, u kterých to vyžaduje zákon, je dále přikládán záruční list a návod k použití. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje odběratel zaplacením výrobku.
 
Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím, nebo pokud neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, podá neprodleně zprávu prodejci.
 
  1. Záruční podmínky

      Délka záruky je uvedena na dodacím, nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje, zákazník dostane nový výrobek a záruční doba začne běžet od data vystavení nového záručního listu. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího a záručního listu.
 
   Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody řeší dopravce     s dodavatelem)
                       
                             -  porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 
- neodborným zacházením, obsluhou či instalací, použitím, které je   v rozporu s uživatelskou příručkou
 
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
 
- zboží bylo poškozeno živly
 
- zboží bylo poškozeno v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 
 
  1. Závady v záruční době
 
Závady se vyřizují vždy podle údajů v záručním listě (značkový servis, ČESKÝ ŠIKULA, atd.) opravou výrobku. V případě, že výrobek nelze opravit, řeší se reklamace výměnou.
Vyřízení reklamací závad v záruční lhůtě se řídí předpisy Občanského zákoníku.
Další nastavení:
Nalezeno celkem 5682 produktů   1   2   3   4   5  další strana  [>>]
1   2   3   4   5  další strana  [>>]

Proč právě nás?

Zázemí tohoto e-shopu vytváří velkoobchodní firma s dlouholetou tradicí. Na trhu působí od roku 1992. Pracovníci mají zkušenosti jak s velko, tak i maloobchodem.

 

Zeptejte se

Vaše dotazy k sortimentu Vám rádi zodpovíme na adrese

 obchod@ceskysikula.cz,

případně na  +420 474684735 .

Váš Český Šikula.Košík je prázdný